De basis van effectieve samenwerking is een gedeelde ambitie!

Beste Relatie,

Ik ben verheugd de Joint Venture tussen Barentz International bv en Strik bv | TasteStrik© bekend te mogen maken.

Een nieuwe samenwerking begint vaak aan de keukentafel. In dit geval aan de tafel in ons TasteLab© in Eemnes, waar Barentz en TasteStrik© een ambitie hebben uitgesproken en de collectieve en individuele belangen naar voren hebben gebracht. Daarbij stond ons een belangrijk doel voor ogen, namelijk “zorg dat de relaties en verhoudingen niet zullen wijzigen”.

Dit waren belangrijke uitgangspunten voor het bedrijf Strik bv | TasteStrik© en voor mij persoonlijk. Een succesvol samenwerkingsverband is gebaseerd op een gezamenlijke ambitie die recht doet aan ieders belangen. En niet alleen dat, de kracht van de samenwerking zit in de oplossingen die je sámen bedenkt; één plus één is namelijk meer dan twee. Ik heb er bewust voor gekozen om een joint venture (JV) aan te gaan met Barentz International bv, waarbij ik zelf de komende jaren verantwoordelijk blijf voor de actieve en strategische marktbewerking van Strik bv |
TasteStrik©.

Er zullen zaken veranderen, maar de basisstructuur wijzigt niet. Ik blijf de kapitein bij Strik bv | TasteStrik© met kennis van goede smaak en de expert in het vinden van technologische oplossingen voor de Europese voedingsindustrie. Groei is en blijft daarbij ambitie nummer één; onderscheidend zijn op de home market en in de Europese markt blijft de uitdaging. In de komende jaren zullen we de individuele voordelen van beide bedrijven optimaal benutten; de voordelen van Barentz enerzijds en die van TasteStrik© anderzijds. De focus blijft dezelfde en mijn aloude devies “waar een ander stopt begint het Team van TasteStrik©” zullen we ook samen in de praktijk blijven brengen. Zo staat de komende periode ons nieuwe ICT plan HelloStrik© klaar en werken we verder aan de professionalisering van onze Mixing the Finest© Fabriek.

TasteStrik© is een prachtbedrijf dat ik mede door de steun van mijn vrouw Joke gedurende de afgelopen dertig jaar heb kunnen opbouwen. De klus is echter nog niet geklaard, vandaar dat ik de komende jaren doorga met het TasteStrik©-Team. Daarbij zullen al mijn verantwoordelijkheden en drive blijven bestaan. Daar zal niets aan veranderen. De keuze voor professionele aansluiting bij Barentz heeft te maken met het geweldige track record van ruim 65 jaar dat alles in zich heeft om de eigen potentie van TasteStrik© als creator, manufacturer en distributor nog verder uit te bouwen.

Graag sluit ik het officiële bericht bij van Hidde van der Wal, CEO van Barentz International bv. Welkom Barentz, zeg ik op mijn beurt!

With taste,

Robert Strik, founder & creator

Lees het persbericht